Практичні роботи для учнів 5 класу

Операції над об’єктами файлової системи.

Налаштування робочого середовища.

Пошук та оцінювання відомостей у мережі Інтернет.

Створення документів із зображеннями та таблицями.

Підготовка документа до друкування. Друкування документа. 

Розроблення й описання лінійного алгоритму і програми у навчальному середовищі програмування.

Складання та виконання алгоритмів з розгалуженням у середовищі програмування.

Складання та виконання алгоритмів з повторенням у середовищі програмування.

Розроблення і виконання проекту в навчальному середовищі програмування.

Планування роботи над проектом.

 

Практичні роботи для учнів 6 класу

Складання алгоритмів для виконавців у словесній формі і у графічному вигляді. Виконання алгоритмів.

Складання алгоритмів опрацювання подій з використання структури слідування та виконання їх у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів.

Операції над об’єктами та групами об‘єктів файлової системи.

Пошук об‘єктів файлової системи.

Копіювання об‘єктів мультимедіа на комп‘ютер. Робота з мультимедійними програвачами.

Перегляд зображень та змінення значень їх властивостей.

Редагування та форматування текстового документа.

Вставляння графічних об’єктів  та організаційних діаграм у текстовий документ.

Пошук інформаційних матеріалів в Інтернеті за вказаною темою. Створення списку сайтів, обраних для швидкого перегляду.

Робота з інтернет-енциклопедіями, словниками та онлайн перекладачами.

 

Практичні роботи для учнів 7 класу

Електронне листування з використанням веб-інтерфейсу. Вкладені файли.

Побудова інформаційних моделей в різних програмних середовищах.

Складання та виконання алгоритмів з повторенням, у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів.

Складання та виконання алгоритмів з розгалуженням у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів.

Складання та виконання алгоритмів з повторенням і розгалуженням у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів.

Уведення, редагування та форматування даних у середовищі табличного процесора.

Виконання обчислень за даними електронної таблиці. Використання вбудованих функцій.

Створення діаграм. Аналіз даних, поданих на діаграмі.

 

Практичні роботи для учнів 8 класу

Розв‘язування задач на визначення довжини двійкового коду даних різних типів.

Конфігурація комп’ютера  під потребу.

Архівування та розархівування даних.

Створення текстового документа, що містить об’єкти різних типів.

Структура документа. Автоматизоване створення змісту та покажчиків.

Створення відеокліпу.  Додавання відеоефектів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду.

Розміщення аудіо- та відеоматеріалів в Інтернеті.

Створення об’єктно-орієнтованої програми, що відображає вікно повідомлення.

Створення програми з кнопками та написами.

Складання та виконання лінійних алгоритмів опрацювання величин в середовищі програмування.

Налагодження готової програми.

Складання та виконання алгоритмів з повтореннями та розгалуженнями для опрацювання величин.

Складання та виконання алгоритмів з графічним відображенням даних.

Розв’язування задач на обчислення.

Використання математичних, логічних та статистичних функцій табличного процесора. Умовне форматування.

Упорядкування даних у таблицях. Автоматичні та розширені фільтри.

 

Практичні роботи для учнів 9 класу

Робота з клавіатурним тренажером.

Робота інтерфейсом користувача операційної системи.

Робота з об’єктами файлової системи.

Пошук інформації на комп’ютері.

Захист комп’ютера від вірусів.

Архівування та розархівування.

Спільне використання ресурсів локальної мережі.

Пошук інформації в Інтернеті.

Введення, редагування та форматування тексту.

Робота з текстовими фрагментами.

Створення растрових зображень.

 

Практичні роботи для учнів 10 класу

Робота з таблицями і зображеннями у текстових документах.

Робота з редактором формул.

Використання стилів і шаблонів документів.

Створення макросів у автоматичному режимі та їх використання.

Розробка слайдової презентації.

Анімація в слайдових презентаціях.

Створення відеокліпів.

Створення інформаційного бюлетеня чи буклету.

Електронне листування через веб-інтерфейс.

Електронне листування за допомогою поштового клієнта.

Обмін миттєвими повідомленнями.

Спілкування на форумах та в чатах. 

 

Практичні роботи для учнів 11 класу

Побудова інформаційної моделі.

Введення даних і форматування таблиць у середовищі табличного процесора.

Використання формул в електронних таблицях.

Побудова діаграм.

Сортування та фільтрування даних.

Аналіз даних за допомогою функцій табличного процесора.

Робота з об’єктами бази даних у середовищі СКБД.

Створення бази даних у середовищі СКБД, створення форм і введення даних.

Створення запитів і звітів.

Автоматизоване створення веб-сайту.

Створення й ведення власного блогу.

Виконання завдань з опрацювання даних у кількох програмних середовищах.

Розроблення колективного проекту.