Шкільна Електронна Бібліотека "ДИВОСВІТ" - розподілена інформаційна система, що дозволяє зберігати і використовувати різнорідні колекції електронних документів (текст, графіка, аудіо, відео і т.і.)

Найважливішою особливістю нашого часу є перехід до інформаційного суспільства. Тому одне з головних завдань ми вбачаємо в забезпеченні умов для формування в учнів інформаційної компетентності та вміння користуватися нею у всіх сферах життя. Інформаційна компетентність в сучасних умовах стає життєво необхідним ресурсом, без якого неможливо досягти навчальних цілей. Змінюється роль, спосіб, швидкість, ефективність використання інформації у процесі навчання. Одним з джерел доступу до інформації та обміну нею є створення шкільної електронної бібліотеки (ШЕБ) та використання її фондів під час проведення уроків та позакласних заходів одночасно в різних класах з різних навчальних дисциплін. Широке застосування ШЕБ сприяє підвищенню пізнавального інтересу і творчої активності учнів, дозволяють здійснювати особистісний підхід до учнів та поетапне засвоєння знань, умінь і навичок. Використання аудіо та аудіовізуальних матеріалів ШЕБ дає змогу зробити висновок: ШЕБ – не тільки потужний інструмент, а і повною мірою третій партнер у педагогічній взаємодії.


Цілі ШЕБ "ДИВОСВІТ":
1. Організація інформаційної освіти і підвищення інформаційної культури учнів.
2. Підвищення ефективності навчально-виховного процесу.
3. Використання під час проведення уроків контенту шкільної електронної бібліотеки.
4. Підвищення якості та інноваційності культурно-просвітницьких заходів, запланованих бібліотекою, залучення широких кіл читачів.


Мета ШЕБ "ДИВОСВІТ":
1. Забезпечення загального доступу до освітніх ресурсів шляхом використання сучасних інформаційних технологій та надання умов для реалізації учнями своїх прав на освіту.
2. Педагогічна допомога учневі у його навчальній діяльності.
3. Підвищення рівня освіченості школярів і якості освіти.
4. Реалізація потреб учнів в освітніх послугах.

Принципи ШЕБ "ДИВОСВІТ":
1. Неперервність (початкова, загальна, середня освіта);
2. Демократизація (рівні можливості всім учасникам навчально-виховного процесу);
3. Інтеграція (діяльність шкільної електронної бібліотеки, створення банків даних та баз завдань для учнів з навчальних предметів).

Завдання ШЕБ "ДИВОСВІТ":
• інформатизація процесу навчання й виховання;
• розвиток індивідуальних пізнавальних здібностей кожного учня.


Шкільна електронна бібліотека «ДИВОСВІТ» Селятинської загальноосвітньої школи-інтернату складається з 14 фондів:
Фонд №1: «Мультимедійні навчальні та пізнавальні програми»
Фонд №2: «Світоглядно-пізнавальні та науково-популярні фільми»
Фонд №3: «Художні фільми для дітей та юнацтва»
Фонд №4: «Мультиплікаційні фільми для дітей та юнацтва»
Фонд №5: «Електронні книги для вчителів і учнів»
Фонд №6: «Аудіокниги за переказами та художніми творами»
Фонд №7: «Музика для дітей, грають та співають діти»
Фонд №8: «Українська музика та пісні»
Фонд №9: «Музика та пісні народів світу»
Фонд №10: «Класична музика композиторів світу»
Фонд №11: «Музика для релаксації школярів»
Фонд №12: «Духовна музика та церковні піснеспіви»
Фонд №13: «Музикознавча література та ноти музичних творів»
Фонд №14: «Світ фотографій»


Характерними рисами ШЕБ «Дивосвіт» є:
• велика аудиторія учнів та педагогів;
• економічність: ефективне використання навчальних площ та технічних засобів;
• технологічність: використання в навчально-виховному процесі нових надходжень у фонд та створення нових фондів;
• нова роль вчителя: ШЕБ розширює та оновлює роль вчителя, вихователя, робить його наставником – консультантом;
• позитивний вплив на учня: підвищення інтелектуального і творчого потенціалу учнів за рахунок прагнення до знань, самоорганізації;
• якість: залучається найкращий вчительський склад і використовуються найсучас-ніші методичні матеріали.


Отже, переваги застосування фондів ШЕБ "ДИВОСВІТ" у навчальній діяльності виявляються саме у вирішенні педагогічних проблем, пов'язаних із розвитком особистості учнів та підвищенням ефективності процесу навчання
та виховання.НАШЕ ЗВЕРНЕННЯ
до усіх, хто любить Книгу, поважає Бібліотеку,
та бажає допомогти вихованцям школи-інтернату


Шановні відвідувачі нашого сайту! Наші Любі Друзі!
Усі, хто так чи інакше знає про Селятинську загальноосвітню школу-інтернат давно.
Усі, хто взнав про наш навчально-виховний заклад щойно, увійшовши вперше на цей сайт.
Усі, хто завітав на нашу сторінку в мережі Інтернет свідомо, і ті, хто опинився на нашому сайті випадково.


Тепер Ви знаєте, що:
• Селятинська загальноосвітня школа-інтернат на Буковині дійсно є!
• Тут живуть, навчаються і проводять своє дозвілля чверть тисячі вихованців!
• У нашому навчально-виховному закладі здійснюється благородна місія соціального захисту дітей!

Тепер Ви розумієте, що:
• У нас прекрасне керівництво, яке постійно дбає про здоров’я, добробут, навчання та відпочинок дітей.
• У нас діє звичайна шкільна бібліотека, в якій маємо підручники, посібники та художню літературу.
• У нас розпочато створення шкільної електронної бібліотеки (ШЕБ) з прекрасним ім’ям «Дивосвіт».

Тепер Ви будете пам’ятати, що Селятинська ЗОШ-інтернат прагне:
• Стати кращим освітнім закладом в Путильському районі і в Чернівецькій області.
• Мати бібліотеку друкованих видань на рівні кращих загальноосвітніх закладів України.
• Створити шкільну електронну бібліотеку на рівні вимог сучасного Інформаційного Суспільства.

Тепер Ви будете знати, розуміти і пам’ятати, що:
• Ви можете подарувати нашій бібліотеці книгу, чи навіть цілісну приватну книжкову колекцію.
• Ви можете просто принести або прислати книжку на нашу адресу в село Селятин, що на Путильщині.
• Ви можете допомогти нам формувати наш медіа фонд шкільної електронної бібліотеки.

І на останок зазначаємо, що:
Ви можете стати членом Клубу Друзів Бібліотеки Інтернату,
подарувавши нашому закладу книги, DVD- чи CD- медіа диски.
Така Ваша благодійна допомога стане нам у нагоді при виконанні нашої місії.


А полишаючи цей наш шкільний сайт прийміть до своєї уваги:
ми пропонуємо Вам стати членом

Клубу Друзів Бібліотеки Інтернату!